Välkommen till Cantavit
Effektiv redovisningsbyrå som gör det smidigare och enklare för ditt företagande till ett fast lågt månadspris. Kan det bli bättre?
KONTAKTA OSS

 Cantavit en personlig och modern redovisningsbyrå

 

 

Vi är en liten effektiv och modern redovisningsbyrå som är specialiserade på små och mindre företag. Vi arbetar med att förenkla det administrativa arbetet för dig som företagare. Som företagare vill man fokusera på att utveckla, skapa tillväxt och lönsamhet i verksamheten. De administrativa uppgifterna som bokföring och löner kan vara svårt att hinna med. Vi erbjuder anpassade redovisningstjänster och löneadministration som passar just för ditt företag, såväl digitalt som traditionellt.

Digital redovisning är kostnadseffektivt och förenklar det dagliga arbete i verksamheten och du får mer tid över till att göra det du är bäst på, driva ditt företag. Du får en bättre kontroll och överblick över ditt företags ekonomi. Genom att arbeta med digitala molnbaserade system kan vi erbjuda våra tjänster till kunder över hela Sverige, oavsett geografisk placering.

 Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare

 

Våra tjänster

Ekonomi ska inte vara komplicerat och krångligt utan vara ett viktigt hjälpmedel för ditt företagande,
så att du kan ägna din tid åt att utveckla verksamheten, skapa tillväxt och lönsamhet.

Bokföring

Löpande bokföring är den mest centrala delen av en verksamhets ekonomi. Den är ett viktigt verktyg för att planera, utvärdera och driva ett framgångsrikt företag. Med hjälp av den kan du lättare fatta rätt beslut. Vi kan hand om hela, eller delar av din bokföring, du väljer själv hur mycket hjälp du vill ha.

Fakturaservice

Fakturering och fakturahanteringen är ett administrativt arbete som ofta tar mycket tid. Med digital fakturering gör du allt direkt i mobilen, enkelt och smidigt. Du spar både tid och ökar säkerheten. Självklart tar vi hand om din fakturering och ombesörjer kravrutiner såsom betalnings-påminnelser och räntefakturor.

Avstämning

Avstämning och kontroller är en viktig del i bokföringen som ska göras med jämna mellanrum. Vi genomför kontroller av affärshändelser som bokförts under perioden och säkerställer att de blivit korrekt redovisade i bokföringen. Allt enligt gällande lagar och regler. Vi går tillsammans genom ditt företags behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just din verksamhet.

Bokslut och årsredovisning

Oavsett företagsform ska företagets ekonomiska affärshändelser och bokföring sammanställas i ett bokslut och eventuellt också avslutas med en årsredovisning. Vi hjälper gärna till med att knyta ihop säcken för ditt företags räkenskapsår och utforma en korrekt årsredovisning och deklaration.

Lönehantering

Vi har lång erfarenhet av lönehantering för både tjänstemän och kollektivarbetare. Vi kan administrera hela lönehanteringen, såsom tim- och månadslön, frånvaro, bruttolöneavdrag, utlägg, traktamenten, milersättning, beräkna semesterlön mm. Allt enligt gällande lagar och regler. Vi går tillsammans genom ditt företags behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just din verksamhet.

HR-tjänster

Som företagare med anställda kan det vara krävande att hålla reda på alla lagar och avtal som reglerar anställningsvillkor, arbetsrätt, rekrytering samtidigt som du ska driva verksamheten framåt. Det kan vara skönt att ha ett stöd för dig och din personal när någon fråga uppkommer.  Vi kan hjälpa dig med rådgivning inom arbetsrätt, anställningskontrakt och fackliga förhandlingar. 

Digital bokföring

Med ett digitalt arbetssätt kan du som företagare effektivisera din verksamhet, öka konkurrenskraften och stärka lönsamheten.
Du får ett smidigare och snabbare flöde, större kontroll över företagets ekonomi och minskad tidsåtgång för det administrativa arbetet.

Fota kvitton och fakturor

Genom oss får du en väldigt enkel fakturahantering. När du fotat ett kvitto eller en leverantörsfaktura i appen kan du lägga den till handlingarna. Dokumentet sparas och vi har direkt tillgång till underlaget. Du lägger bara till några korta uppgifter så att vi har ett underlag för bokföringen.

Fakturera

Så fort arbetet är klart skickar du snabbt och smidigt in dina fakturor direkt i appens fakturaregistrering som sedan skickas till kundens e-post.

Färdigt

Vi på byrån tar över när du skickat in allt material för perioden, du sparar bara de underlag du fått på papper i en pärm eller i en låda. Det digitala materialet sparas digitalt.

Rapportering

Med ekonomiöversikten får du återrapportering direkt i mobilen, på plattan eller i datorn i form av pedagogiska grafer och diagram som ger en tydlig överblick över företagets ekonomi och utveckling. Detta hjälper dig att följa upp hur det går för företaget.

Fasta priser på redovisning

Vi erbjuder paketlösningar till fasta förmånliga priser, så att du vet exakt hur mycket redovisningen kostar varje månad.
Fast priser gör det enkelt för dig som företagare, det gör att du slipper överraskningar. 
Du kan naturligtvis även välja löpande räkning om det passar dig bättre.

Mini

595:-/mån

Upp till 10 verifikationer/mån
Löpande bokföring
Månadsavstämning
Ekonomiöversikt i mobilen
Moms- & skattedeklaration
1 lönespecifikation/månad
Fakturera i mobilen
Appen Digitala Företaget
Uppstartsmöte

Small

895:-/mån

Upp till 25 verifikationer/mån
Löpande bokföring
Månadsavstämning
Balans- och Resultatrapport
Ekonomiöversikt i mobilen
Moms- & skattedeklaration
1 lönespecifikation/månad
Fakturera i mobilen
Appen Digitala Företaget
Uppstartsmöte

Medium

1 395:-/mån

Upp till 50 verifikationer/mån
Löpande bokföring
Månadsavstämning
Balans- och Resultatrapport
Ekonomiöversikt i mobilen
Moms- & skattedeklaration
1 lönespecifikation/månad
Fakturera i mobilen
Appen Digitala Företaget
Uppstartsmöte

Moms tillkommer på samtliga priser

Om oss

Vi är en liten personlig redovisningsbyrå med många års erfarenhet och kunskap inom ekonomi, redovisning och löner som vi har skaffat oss från olika företag som ekonomi- och personalansvarig .

Vi kan även hjälpa dig med rekrytering, anställningskontrakt, rådgivning inom arbetsrätten och fackliga förhandlingar. Vår affärsidé är att ge dig som företagare den bästa tänkbara servicen inom de ekonomiska och personaladministrativa funktionerna så att du kan fokusera helt och hållet på din kärnverksamhet. Vi vill vara ditt företags bollplank och stöd så att du får tid över till ditt företags utveckling.

Du är varmt välkommen att lämna över den ekonomiska redovisningen och annan administration till oss.

Vi hjälper dig med glädje och ser fram emot att få presentera oss för dig!

Kontakta oss redan idag!

Sillhövda 115
373 38  Holmsjö
info@cantavit.se