Avstämning

Avstämning och kontroller är en viktig del i bokföringen som ska göras med jämna mellanrum. Vi genomför kontroller av affärshändelser som bokförts under perioden och säkerställer att de blivit korrekt redovisade i bokföringen. 

Genom att kontinuerliga avstämningar undviker man obehagliga och kostsamma överraskningar . Dessutom är det lättare att se hur företaget mår och enklare ta välgrundande affärsmässiga beslut, vilket ger en trygghet för dig och ditt företag.