Bokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret är slut är det dags att knyta ihop säcken och göra ett bokslut.  Årsbokslutet visar hur det har gått för företaget under året och hur det ser ut vid räkenskapsårets slut. Vi hjälper dig att upprätta bokslut och årsredovisningshandlingar.

Tillsammans går vi igenom resultatet för att se vilka dipositioner som ska göras för att styra lönsamheten mot företagets långsiktiga ekonomiska mål. 

När årsredovisningen är godkänd av dig skickar vi in den digitalt till Bolagsverket. Därefter upprättar vi inkomstdeklarationen och skickar in även den digitalt till skatteverket.