HR – tjänster

Engagerade medarbetarna är grunden till ett framgångsrikt företag men det innebär också ett stort arbetsgivaransvar samtidigt som du ska driva företaget framåt.

Med dagens allt hårdare konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarna kompetens och samarbetsförmåga i fokus. Det kan uppstå utmaningar och som arbetsgivare är det inte alltid lätt att själv hålla reda på vad som gäller. Vi kan hjälpa dig med personalfrågor som rekrytering, anställning, rådgivande inom arbetsrätten och fackliga förhandlingar.

Vi är ditt bollplank och stöd så du fokusera på företagets utveckling.