Länkar

Här har vi samlat några nyttiga länkar

Almi

Erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag.

Bokföringsnämnden

Ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen. Har till uppgift att utveckla god redovisningssed.

Bolagsverket

Hanterar registrering av nya företag, gör registerändringa för befintliga företag och de tar också emot årsredovisningar

Patent och registreringsverket

Hjälper företagare och innovatörer att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt, att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt.

Skatteverket

På Skatteverkets hemsida finns information och bra tjänster om skatter och regler.

Svenskt Näringsliv

Företräder företagsamheten i samtal med fackliga organisationer och myndigheter. Ger förslag på åtgärder som gagnar företagsklimatet.  

Tillväxtverket

Förenklar och effektiviserar för företagen. Arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. 

Verksamt.se

Här finns information och e-tjänster för dig som ska starta ,driver eller vill utveckla ditt företag.