Har du tagit ut rätt lön?

2022-11-08

Det är viktigt att ta ut rätt lön för dig som äger andelar i ett fåmansbolag, det styr både inkomstskatten, de sociala förmånerna och hur stor den kapitalbeskattade utdelningen blir för 2023, på dina kvalificerade andelar som beskattas med 20% skatt.

Gränsbeloppet uppgår 2023 enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oberoende av löneuttaget. Schablonbeloppet kan bara utnyttjas i ett bolag och beräknas på ägarnas andelar i bolaget. Vid flera delägare fördelas beloppet utifrån ägarandelen.

Är du ensam anställd i företaget och vill kunna tillgodoräkna dig en högre utdelning än schablonbeloppet, måste löneuttaget under 2022 vara minst 448 422 kr. Utdelningsutrymmet blir halva lönesumman med en viss uppräkning, dock måste din ägarandel uppgå till minst 4%.

 Har bolaget fler anställda finns möjligheten att tillgodoräkna sig en lönebaserad utdelningen enligt huvudregeln.  Ägaren (eller någon närstående) måste då ha tagit ut en kontant årslön på minst 426 000 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma med spärrlönetak på 681 600 kr.