Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt hur stor betydelse en registrering till mervärdesskatt har för rätten till avdrag för den ingående momsen.

För att en verksamhet ska vara momspliktig krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda
och därmed medför att verksamheten normalt har rätt till momsavdrag på inköpen som hör till verksamheten.

Ett företag ansökte om att bli momsregistrerade till Skatteverket då de avsåg att bedriva hästverksamhet av ett visst slag. Skatteverket bedömde att verksamheten var av sådan ekonomisk art att den var momspliktig och momsregistrerade därefter bolaget.

Skatteverket beslutade tre år senare att neka bolaget avdrag för ingående moms med motiveringen att bolaget inte ansågs bedriva ekonomisk verksamhet, och var därmed inte momspliktig och att den ingående momsen avsåg privata levnadskostnader för en av bolagets delägare.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Skatteverket vid tidpunkten av momsregistreringen hade ansett att bolagets verksamhet var skattskyldigt och att det bedrevs en ekonomisk verksamhet. Skatteverket kan då inte neka till momsavdrag på kostnader som hör till verksamheten med hänvisning till allmängiltig invändning om att det rör sig om kostnader för privat bruk.

Skatteverket har heller inte under den tid som gått meddelat bolaget att myndigheten inte längre stod fast vid den tidigare uppfattningen. Skattskyldigheten kan inte nekas någon retroaktivt om det inte gäller bedrägeri eller missbruk vilket det inte var i detta fallet och därför kan inte avdrag vägras.