Det nya prisbasbeloppet för 2023 är en rekordartad höjning med 4 200 kr, vilket innebär en höjning från 48 300 kr till 52 500 kr. Prisbasbeloppet styr många olika beloppsnivåer så som sjuk- och föräldrapenninggrundande inkomst, traktamentsbelopp och deklarationspliktgränsen.

Detta berörs av prisbasbeloppet

 • deklarationspliktsgränsen 22 208 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 260 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 600 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 26 250 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 525 000 kr (10 pbb). Motsvarar en månadslön på ca 43 750 kr.
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 525 000 kr (10 pbb).
 • bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017* och tidigare 16 643 kr (0,317 pbb).
 • bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018* och senare 15 225 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 210 000 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 26 250 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 210 000 kr (4 pbb).

* Gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare

Garantipension, garantiersättning mm

Den kraftiga höjningen av prisbasbeloppet innebär också att garantipensionen höjs mer än vanligt. Den maximala garantipensionen för en ogift person född 1938 eller senare höjs med 851 kr/månad till totalt 10 631 kr/månad.

Garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kr/månad, till totalt 12 163 kr/månad.

Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 k/månad, till totalt till 21 230 kr/månad.

Även studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att totalbeloppet (studiebidrag och studielån), blir över 13 000 kr/månad under 2023, vilket är en ökning med drygt 1 000 kr/månad.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet fastställs normalt i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2023 har fastställts till 53 500 kr (49 300 kr 2022), vilket också är en höjning med 4 200 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

 Förordning (2022:1398) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023

Källa BL info Online