Sänkt arbetsgivaravgift

2022-04-03

Under sommaren 2022 sänks arbetsgivaravgiften för 18 – 23 åringar

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgiften för unga mellan 18 och 23 sänks tillfälligt under perioden juni till augusti. Beslutet innebär att avgiften sänks till 10,21% under dessa månader istället för 19,73%.

Rabatten omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år, men som fyller 19 år under 2022. På liknande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2022. Detta är alltså personer som är födda 1999–2003.

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad och arbetsgivare.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift.

Utbetalda ersättningar kan inte räknas in i underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller avdrag inom ett stödområde.