Våra tjänster

Vi erbjuder dig en helhetslösning för allt som rör företagets redovisning och administration. Som kund hos oss får du ett nära och personligt samarbete med en byrå som är lätt att få kontakt med, så du kan ägna din tid åt att utveckla verksamheten, skapa tillväxt och lönsamhet.

Bokföring

En välskött bokföring är nyckeln till ett framgångsrikt företag. Vi hjälper dig att hålla koll på siffrorna med god kvalitet och till rätt pris.

Bokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret är slut är det dags att knyta ihop säcken med ett bokslut. Bokslutet visar hur det gått för företaget det gångna året.

Avstämning

Avstämningar och kontroller är en viktig del i den löpande bokföringen och man undviker obehagliga och kostsamma  överraskningar. 

Rådgivning

Behöver du ett bollplank för dina ekonomiska frågor och idéer? Vi ger dig råd och stöd så att du lättare kan fatta bra och väl genomtänkta beslut för ditt företag.

Lönehantering

Löner kan kännas både  svårt och krånglig med alla lagar och regler, då kan man behöva hjälp?
Med vår  löneadministration får du en effektiv och bra lösning, tryggt och säkert.

HR - tjänster

Engagerade medarbetare  är grunden till ett framgångsrikt företag men det är också ett stort arbetsgivaransvar samtidigt som du ska driva företaget framåt.