Det är många viktiga datum att hålla reda på både för årsbokslutet och deklarationen, så att det inte blir dyra förseningsavgifter

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta ett bokslut och göra en inkomstdeklaration och gäller alla företagsformer. Det finns däremot olika typer av bokslut och det som styr är företagsform men även beror det på företagets omsättning. Det är bokslutet som sedan ligger till grund för företagets inkomstdeklaration och beskattning.

Här kommer viktiga datum att hålla reda på:

Skatteverket för Aktiebolag

Bokslutsdatum På papper Digitalt
Jul – aug 2021 1 mar2022 1 apr 2022
Sep – dec 2021 1 jul 2022 1 aug 2022
Jan – apr2022 1 nov 2022 1 dec 2022
Maj – jun 2022 15 dec 2022 16 jan 2022

Enskild näringsidkare, Handels- och Kommanditbolag med fysiska ägare:  2 maj 2022

Förseningsavgift för Enskilda näringsidkare, Handels- och Kommanditbolag

1 250 kr om deklarationen lämnas in efter ordinarie deklarationsdatum.
1 250 kr tillkommer om deklarationen lämnas inom 3 månader efter ordinarie deklarationsdatum.
1 250 kr tillkommer om deklarationen lämnas inom 5 månader efter ordinarie deklarationsdatum.

Förseningsavgift för Aktiebolag

6 250 kr om deklarationen lämnas in efter ordinarie deklarationsdatum.
6 250 kr tillkommer om deklarationen lämnas inom 3 månader efter ordinarie deklarationsdatum.
6 250 kr tillkommer om deklarationen lämnas inom 5 månader efter ordinarie deklarationsdatum.

Bolagsverket årsredovisning

Räkenskaps-
årets slut
Inkommit senast Räkenskaps-
årets slut
Inkommit senast
     1 jul 2021        28 feb 2022  31 jan 2022      31 aug 2022
31 aug 2021       31 mar 2022   28 feb 2022 30 sep 2022
30 sep 2021           2 maj 2022 31 mar 2022  31 okt 2022
31 okt 2021        31 maj 2022  30 apr 2022 30 nov 2022
30 nov 2021          30 jun 2022  31 maj 2022    2 jan 2023
31 dec 2021           1 aug 2022   30 jun 2022  31 jan 2023

 

Förseningsavgifter för privata aktiebolag

Om inte Bolagsverket har fått in en komplett årsredovisning senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

  5 000 kr om årsredovisningen lämnas in efter ordinarie datum
  5 000 kr tillkommer om årsredovisningen är mer än 2 månader efter ordinarie datum
10 000 kr tillkommer om årsredovisningen är mer än 4 månader efter ordinarie datum